Mera om Reconnective Healing®


Reconnective Healing® är en ny healingupplevelse med frekvenser som kan förändra ditt liv på många olika plan, både kroppsligt och själsligt. Du kan uppleva större harmoni och balans i ditt liv, i din kropp, med din omgivning och i universum. Reconnective Healing® kan motverka stress och utbrändhet.

Healingen genomförs under ett djupt avslappnat tillstånd. Varje behandling är fullständigt unik och anpassad till just dina individuella behov och förutsättningar.

"Healarens" roll i Reconnective Healing® är att vara en katalysator mellan dig eller ditt djur och universum. De högst påtagliga energierna initieras av din Reconnective Healing® Practitioner / Utövare, i början av en session, och fortsätter att arbeta långt efter ditt besök har upphört.

Healing kan komma i många former, ibland ögonblicklig och kraftfull, ibland så stillsamt att förändringen inte märks förrän veckor eller månader efteråt. Förutom att fysiska symtom kan försvinna så kan healingen ta en form som vi vanligtvis inte förknippar med healing. Det kan t.ex. vara gamla trauman och rädslor som upplöses, upplevelser av att relationer förändras och förbättras eller att livet plötsligt "faller på plats".

Det forskas grundligt kring Reconnective Healing® över hela världen och denna återkoppling får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena.

Läs gärna Dr. Eric Pearls svar från den officiella FAQ:n under Vanliga frågor:

Vad kan jag förvänta mig under en Reconnective Healing-session eller vid The Reconnection? Hur förbereder jag mig bäst? - Vad kan jag göra för att det ska bli mest effektivt?