Reconnective Healing® är en ny healingupplevelse med frekvenser som kan förändra ditt liv på många olika plan, både kroppsligt och själsligt. Du kan få uppleva större harmoni och balans i ditt liv, i din kropp, med din omgivning och i universum. Reconnective Healing® kan motverka stress och utbrändhet. Healingen genomförs under ett djupt avslappnat tillstånd.

 

Varje behandling är fullständigt unik och anpassad till just dina individuella behov och förutsättningar.

 

"Healarens"  roll i  Reconnective Healing® är att vara en katalysator mellan dig eller ditt djur och energin i universum. Energierna initieras av din Reconnective Healing® Practitioner / Utövare, i början av en session, och fortsätter att arbeta långt efter ditt besök har upphört.

Healing kan komma i många former, ibland ögonblicklig och kraftfull, ibland så stillsamt att förändringen inte märks förrän veckor eller månader efteråt. Förutom att fysiska symtom kan försvinna så kan healingen ta en form som vi vanligtvis inte förknippar med healing. Det kan t.ex. vara gamla trauman och rädslor som upplöses, upplevelser av att relationer förändras och förbättras eller att livet plötsligt "faller på plats".

 

Det forskas grundligt kring Reconnective Healing® över hela världen och denna återkoppling får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena.

 

"Om du har tur, kommer din healing till dig på ett sätt som du kan förutse. Om du verkligen har tur, kommer din healing i en form som du inte ens drömt om. En som universum särskilt har i åtanke för dig" - Eric Pearl  

 

Att få helande krafter från universum

Det är verklighet.