Tankar

 3 april  Up

Med kärlek Anna


 29 okt Up

Med kärlek Anna


   25 okt Up

   Stora män...

 

 

 

 

 

 

    Med kärlek Anna


24 okt Up

Med kärlek Anna


23 okt 2012 Up

 

 

 

 

Det enda som egentligen är verkligt i fråga om din resa

är det steg som du tar just nu. ~ Eckhart Tolle

 

 

 

Med ljus och kärlek Anna

 

 


22 okt 2012  Up

Tänk inte så mycket, lyssna inåt istället.

Tänk inte så mycket, lyssna inåt istället. Jag som alltid har läst allt jag kommer över som handlar om det jag för tillfället är nyfiken på, har just nu lite svårt att låta bli att läsa och fundera på/om universum och livet.

Men de kloka har informerat mig om att jag bör sköta om min jordekropp och sköta om min själ. Och invänta det som kommer att ske med mig.  ... Hur gör den nyfikne då? Tja ... funderar i alla fall, undrar hur man ska kunna vila sig mera än jag gör ... Eller det kanske inte är vila mig jag ska göra.. Jag kanske ska sköta om mig på andra sätt. Hur då?

Jag får ta tag i tankarna kring naturen. Vara ute och lyssna mer på den. Djuren har vi ju som tröst och fridskapare och djur finns ju i överflöd (enligt mångas bedömning ...) hemma hos mig. Så jag fortsätter njuta av dem, kommunicera själar emellan med dem som förut.

Alltså vad vi alla behöver:

  • är egen tid

  • ro att lyssna inåt på vad vårt inre vill

  • medvetenhet om sammanhangen på vår jord, allt är beroende av allting annat, hänger ihop

  • frigörande från vårt ego

  • medvetenhet om att det är akut att tänka med hjärtat istället för med plånboken

  • lära oss att ta emot utan att känna behöv av att genast betala tillbaka. Att ge medför alltid en glädje för givaren och missunna inte någon annan den glädjen.

Hm ... lite tankar som gäller mig och kanske också Dig

Med ljus och kärlek Anna


21 okt 2012  Up

 

Det Förflutna  

Var inte försjunken i det förflutna,

dröm inte om framtiden,

koncentrera sinnet på det innevarande ögonblicket. ~ Buddha
 

Med kärlek /Anna

 


20 okt 2012  Up

Med ljus och kärlek / Anna


19 OKT 2012   Up

Skiftet

Vad är det där skiftet som så många talar om?

Vetenskapsmän och        -kvinnor säger nu att "svart materia" inte är svart, inte är materia och kanske är ett fält av DNA eller tankar och intentioner och inte alls är tomt. Andra säger att det är vårt kollektiva minne, minnen av allt som hänt och kommer att hända... Lynn Mc Taggart som bl. a skrivit böckerna "Fältet" och "Bandet" kommer till Göteborg i november och håller föredrag och Workshop om just detta.

Som jag önskar att jag kunde åka dit! Jag skulle också vilja åka till Dalarna och vara med då Paula R går i trans igen. Men min systerdotters lille förstfödde ska döpas då så valet är så självklar till hans fördel.

Skiftet ja, det är så stort att jag inte kan greppa det, men bland andra saker som håller på att ske är att jordens magnetiska poler flyttar sig, och inte sakta som man kanske skulle kunna tro utan med ganska rask takt. Hur ska det bli?

Andra talar om att energierna/energiflödena i och på jorden ökar nu i rask takt och det påverkar oss mycket. Solens s.k. solstormar/protuberanser t.ex. är nu väldigt aktiva och solenergi har flödat i mängd över jorden.

Jag menar inte att detta tyder på jordens undergång, men vi är ju alla medvetna om att mycket är på gång. Klimatförändringarna påverkar jorden i mycket större utsträckning än skeptikerna vill tro, människans påverkan på klimatet har varit stor och vi kan inte trots att vi så länge trott det, styra över naturen. Vi tycks än så länge bara vara kapabla att utnyttja, utöva rovdrift och planera och agera för att tjäna mer pengar. Det är inte hållbart!

Måttstocken ska istället vara vad som är optimalt för alla och allt. DVS det optimala goda, inte alternativet med den optimala ekonomiska vinsten.

Kan skiftet också innebära att vi är tvungna att värdera om allt vi har och gör här i livet? Så svårt! Att förändra vårt sätt att se på vad som är en lyckad människa, vad är framgång, Vad är egentligen "livets nödtorft"?, Vad av allt jag har och värdesätter i mitt liv är verkligen nödvändigt för att leva ett bra liv? Vad är ett bra liv?

Kan skiftet innebära att vi måste lära oss att agera och tänka utifrån vad vårt hjärta säger, istället för att använda den så upphissade hjärnan? Att det som nu syns som förnuftigt och normalt måste värderas om?

Jag tror att Skiftet bland annat betyder att vi måste gör just det, Vi har inget val, tänk om tänk nu, tänk med hjärtat.

Med kärlek /Anna


18 okt 2012 Up

 

"Inse på djupet

att det innevarande ögonblicket

är allt du har.

Gör nuet till huvudfokus i ditt liv. "

 

~ Eckhart Tolle
 

Med kärlek /Anna

 


16 OKT 2012   Up

Guidance from Eileen Caddy

Go Deep Within and Seek and Find Your Own Part

Timing is so important so do not try to rush anything, even when you feel a sense of urgency

and that time is getting short. A false move on your part can cause confusion.

 

I keep telling you it is so important each soul goes deep within and seeks and finds their own part. Learn to trust each other as you learn to love one another and only want the very best for each other, and you will draw the very best forth. This work cannot be done without love flowing freely between all of you. The more love and understanding there is, the quicker will the work advance.

 

Cease criticising each other, for criticism creates barriers and barriers hold up the work. It takes many organs to make up a body, but all are needed to create the perfect. Therefore I need each one of you as you are doing your part to bring about My Plan.

One of the co-founders of the Findhorn Community, Eileen Caddy, received guidance from the "still, small voice within" and shared it with others in the community for more than 40 years. Today we continue this tradition by printing her guidance in the community's weekly newsletter and by sharing it with the wider world through a mailing list.

Med kärlek /Anna

 


15 okt 2012  Up

I kärlek / Anna


14 okt 2012  Up

Själen

Det enda du själv rår om

är din själ.

Kropp, gods och guld

är bara lånegods.

 

Våra kroppar är en del av universum

och helt underställda

dess lagar och förhållanden.

Våra själar tillhör och lyder under

urkällan, alltets skapare.

 

Med kärlek / Anna


13 okt 2012   Up

Naturens läkande energi

Att faktiskt känna att du är ett med naturen är en befriande upplevelse.

Gå ut och omfamna ett träd, lyssna till dess berättelse och känns trädets kraft och energi. Upplev dofterna i naturen, det luktar jord, grönt, gran eller tall.

Lyssna till tystnaden, den kan klinga eller vara alldeles bedövande full av energi. Tystnaden kan också vara underbart rogivande, som gjord för en stunds stilla meditation på en sten eller stubbe.

Lägg märke till ljuset som strilar mellan trädens grenar. Det kanske duggregnar, känn då de lätta dropparna på din hud och njut av stillheten. Bjud dig själv till ro och stillhet.

Med kärlek / Anna


12 okt 2012     Up

11 okt 2012     Up

Att leva i nuet ... finns tiden?

Numera har forskare konstaterat att tiden inte existerar på det sätt som vi är vana att se den... Egentligen finns det ingen så kallad tid, eller man kan  säga att alla tider existerar på samma gång. Svårt att tänka sig eller hur!

Om nu inte tiden existerar så är det väl bäst att leva i nuet. Det som varit finns inte längre, alltså kan vi släppa det som varit, det som plågat oss, gamla minnen som kanske gnager, gamla förhållningssätt som vi lärt oss under barndomen, under skoltiden och som vuxna.

Man skulle kunna säga att vi människor lär oss att leva andras liv och att inte lyssna till våra egna hjärtan, vi lär oss att anpassa oss till alla möjliga situationer och människor. Det är vad barn lär sig för att passa in. Men på det sättet är vi egentligen inte oss själva, vi lever andras liv, som andra vill att vi ska leva.

Om nu endast nuet finns, är det bara att ta till sig detta faktum och leva NU! Det är ingen ide att minnas oförrätter, svåra stunder och annat som hänt tidigare och fortsatt plåga oss. Lev idag i enlighet med ditt hjärta, morgondagen finns inte heller förrän imorgon och då är det det nuet vi ska leva då.

Jesus sa: (Matteus 6:28 ff)  "... bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen ... Se på himmelens fåglar , de sår inte, skördar inte och samlar inte i ladorna ... se på liljorna på marken hur de växer de arbetar inte och spinner inte etc. ...  Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. var dag har nog av sin egen plåga."

Det är mycket viktigt att leva i nuet, att släppa det förflutna och leva dag för dag genom att lyssna till hjärtat. Det är dags att hjärtat blir din chef och och att du släpper det förflutna och slutar oroa dig för morgondagen.

I kärlek /Anna

 

 

10 okt 2012 Up

   I kärlek/ Anna

 

 

09 okt 2012  Up

Från Facebook Eric Pearl

 

 

 

03 apr 2013   Up

 

 

 

Medium i trans     Up

03 apr 2013

I söndags var jag och lyssnade på medium i trans. Paula Rabenius gick i trans och förmedlade uråldrig kunskap till nutidens människor. Blir du nyfiken, så gå in på hennes hemsida och läs om henne.

Trancemediumskapet använder Paula till att förmedla budskap från andevärlden. Det senaste två åren släpper hon igenom och samarbetar med en energiform från en högre frekvensnivå som har arbetsnamnet Thoth.

Alla svar finns in uti oss. All kunskap finns redan inom oss. Och för att verkligen nå in till kunskapen och svaren ska/måste vi rensa oss från trauman, negativa känslor och mönster.   Vi måste bort från våra egon och leva i enlighet med vår intuition och lyda vad hjärtat säger. En bra metod i sådant arbete är meditation. I meditationen kan vi gå in i oss själva och se vad som behöver göras. ... var behöver vi städa?

Tack Ulla för att Du tog med mig. I kärlek/ Anna

 

 

Tankar för dagen

Fred kommer inifrån

3 april2013

Sänd ut dina egna energier

29 okt 2012

Stora män

25 okt 2012

If today were your last...

24 okt 2012

Det enda som är verkligt

23 okt 2012

Tänk inte så mycket

22 okt 2012

Det förflutna

21 okt 2012

Skvaller

20 okt 2012

Skiftet

19 okt 2012

Nuet - allt du har

18 okt 2012

Go Deep Within

16 okt 2012

Nytt sätt att tänka

15 okt 2012

Själen

14 okt 2012

Naturens läkande energi

13 okt 2012

Jag är inte det som hände mig .... 

12 okt 2012

Finns tiden? 

11 okt 2012

Nuet är allt du har        

10 okt 2012

Den verkliga resan       

09 okt 2012

The Code of today      

08 okt 2012

Medium i trans             

08 okt 2012